Ubezpieczenie łodzi. Czy warto ubezpieczać jacht motorowy?

Bądź mądry przed szkodą, czyli...
garść prawdy o ubezpieczaniu łodzi

 

Czy MUSISZ się ubezpieczyć?
Volenti non fit iniuria – chcącemu nie dzieje się krzywda. Ta sentencja, pochodząca jeszcze z prawa rzymskiego, nie straciła nic a nic ze swojej aktualności. Można ją odnieść również do ubezpieczenia łodzi, ponieważ w Polsce nie ma obowiązku ubezpieczenia tego typu sprzętu pływającego. Plusem takiej sytuacji jest możliwość autorskiego skomponowania umowy, w której sam określisz zakres oraz sumę ubezpieczenia. Bądź pewien, że wynegocjowane przez Ciebie warunki smakują znacznie bardziej niż wykwintne frutti di mare, serwowane w ekskluzywnych restauracjach Lazurowego Wybrzeża.


Czy WARTO się ubezpieczyć?
A może w ogóle nie warto ubezpieczać łodzi? Wilki morskie uwielbiają przecież dreszczyk emocji. Można go odczuć przy fatalnych warunkach atmosferycznych, wypadkach, zatonięciach, kradzieżach, uszkodzeniach silnika, masztu, bądź pożarach. Dla takich śmiałków wystarczy być może gorąca modlitwa, ale wzbogacona ubezpieczeniem przyczyni się z pewnością do uzyskania ewentualnego odszkodowania.
Letni wypoczynek jest zbyt drogim czasem, by w niego nie zainwestować, tym bardziej, że Polska jest krajem, który posiada doskonałe warunki do uprawiania sportów wodnych. Wystarczy wymienić pas pojezierzy, w tym Wielkie Jeziora Mazurskie, Żuławy, kanały, rzeki oraz pas wybrzeża. Wzrost zainteresowania tą formą wypoczynku przyczynił się do zwiększenia liczby ofert firm ubezpieczeniowych, tym bardziej, że ubezpieczenie właściciela łodzi, członków załogi i samej jednostki obowiązuje zarówno w trakcie sezonu, jak i poza nim.


Co CHCESZ ubezpieczyć?
Przedmiotem ubezpieczenia może być łódź, czyli jej wyposażenie, następnie życie i zdrowie załogi oraz odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim. Oczywiście z całościowego pakietu możesz skorzystać u jednego ubezpieczyciela, ale decyzji nie podejmuj pochopnie i najpierw przeczytaj dokładnie całą umowę. Pamiętaj, że ubezpieczenia możesz dokonać nawet na jeden rejs.


Jakiego RODZAJU ubezpieczenia masz do wyboru?

1) Ubezpieczenie CASCO łodzi
Ten rodzaj ubezpieczenia jest jednym z najbardziej szerokich. Chroni Twoją łódź, zarówno używaną, jak i pachnącą nowością, przed skutkami:
- sił natury: sztormów, burz, piorunów,
- kolizji, awarii, zatonięcia lub wpłynięcia na mieliznę,
- pożarów i eksplozji,
- kradzieży, włamań i zniszczeń,
- wypadków,
- uszkodzeń powstałych w czasie transportu.
 
Pamiętaj:
- że suma ubezpieczenia, czyli kwota wypłacona przez ubezpieczyciela za całkowitą utratę łodzi (kradzież, utonięcie) i wysokość składki zależy głównie od wartości łodzi, a także od mocy silnika, a nawet od rejonu, w którym jednostka jest eksploatowana,
- o udziale własnym, ustalonym kwotowo bądź procentowo. Jest to suma, którą Twój ubezpieczyciel potrąci od kwoty odszkodowania za powstałą szkodę,
- że łódź przeznaczona do zawodów lub czarterów będzie podlegać wyższemu ubezpieczeniu,
- że ubezpieczenie CASCO łodzi obejmuje również osobiste przedmioty członków załogi.
 
2) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC
 
Ubezpieczenie OC dotyczy szkód powstałych w czasie eksploatacji łodzi i obejmuje zarówno sprzęt, jak i uszczerbek na zdrowiu. Ta ostatnia sytuacja może skutkować przecież długotrwałą, bądź nawet trwałą niezdolnością do pracy osoby poszkodowanej.
 
Pamiętaj:
- że niektóre mariny lub organizatorzy zawodów wymagają OC, ponieważ
- nawet małą łodzią możesz wyrządzić poważną szkodę.
 
3) Ubezpieczenie NNW członków załogi
 
Obejmuje ono zdrowie i życie członków załogi. Z reguły nabywa się je łącznie z ubezpieczeniem CASCO łodzi i OC. Wysokość składki zależy od sumy ubezpieczenia, wynegocjowanej osobiście przez Ciebie z ubezpieczycielem.
 
Pamiętaj:
- aby przed podpisaniem umowy z firmą ubezpieczeniową sprawdzić, czy ubezpieczenie obejmuje życie i zdrowie tylko członków załogi, czy też wszystkich gości przebywających na pokładzie.
 
4) Ubezpieczenie OC skipperów
 
Ten rodzaj ubezpieczenia jest szczególnie przydatny w przypadku wynajmowania łodzi na dłuższe rejsy. Trzeba pamiętać, że skipper, zwany także szyper, jest osobą, która podejmuje najważniejsze decyzje na pokładzie. To swego rodzaju kapitan, który może pobierać wynagrodzenie za swoje usługi, jak i świadczyć je nieodpłatnie. Wysokość składki zależna będzie więc od charakteru usług skippera, od wielkości łodzi, jej rodzaju i czasu ubezpieczenia.
 
Pamiętaj:
- że ubezpieczenie OC skipperów chroni ich nie tylko przed roszczeniami osób trzecich, które doznały szkody podczas wyprawy, ale także przed roszczeniami właścicieli łodzi.
 
5) Ubezpieczenia czarterów i kaucji za łódź

W sytuacji, gdy skipperowi przydarzy się coś nieoczekiwanego, jak choroba, wypadek lub przykre zdarzenie losowe, zarówno przed wypłynięciem w rejs, jak i w jego trakcie, możesz skorzystać z ubezpieczenia, które pozwala pokryć wszelkie koszty mające związek z wynajęciem łodzi.

Pamiętaj:
- że może to nastąpić po potrąceniu udziału własnego,
- że niektóre firmy ubezpieczają kaucję, którą czarterujący jest zobowiązany uiścić za wynajmowaną łódź. Można ją wykupić łącznie z czarterem bądź w innej, dowolnie wybranej firmie.
 
Na JAKIE PUŁAPKI ubezpieczycieli musisz uważać?
Przede wszystkim pamiętaj o wszelkich wyłączeniach, choćby geograficznych bądź dotyczących leczenia za granicą, które mogą zapisane drobnym drukiem. Umowa ubezpieczenia to nie poezja i musi być napisana w prostych, zrozumiałych słowach. Jeśli ktoś przemawia do Ciebie kwiecistym językiem, choćby pisanym, bądź czujny i przeczytaj od A do Z całą umowę. Wiedz, że nie bez powodu język polski posiada tak wiele liter w alfabecie.

Twoje rozterki, wątpliwości i pytania, nawet jeśli przekroczą planowane wydatki na ubezpieczenie, to i tak na końcu rejsu przypomną Ci, że przezorny jest zawsze ubezpieczony, a Polak mądry jest również przed szkodą. 


Autor: ES


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

UBEZPIECZENIE | ŁODZIE MOTOROWE | JACHTY MOTOROWE | MOTORÓWKI | CASCO | BAYLINER POLSKA | OC | KOSZT UBEZPIECZENIA | NNW